Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

D66 wil voor iedereen, jong en oud, passende woonruimte.
Bij nieuwbouw zou daarom levensloopbestendigheid de norm moeten zijn.

Wij willen de bestaande woningvoorraad geschikt maken voor de toekomst en verduurzamen.
Hier ligt dankzij isolatiemogelijkheden nog een enorm verbeterpotentieel.

D66 wil meer inzetten op tijdelijke woningen, zoals Tiny Houses om flexibel om te gaan
met de acute tekorten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018