D66 Texel: WOZ staat wat ons betreft voor wonen, onderwijs & zorg!

Een gemeenteraad die gezamenlijk en constructief naar beleid kijkt, heeft een meerwaarde boven één die vanuit populisme bestuurt. Het belang en de toekomst van Texel moet altijd voorop staan. Iedereen samen maakt de samenleving. Mee doen, mee denken en mee beslissen zijn daar voor D66 vaste onderdelen van. Alleen samen kunnen we voor Texel het beste creëren. D66 Texel heeft een heldere visie voor Texel. Wij hopen dat u deze met ons deelt.