Steun ons en help Nederland vooruit

1 . Dienstverlening, communicatie, openbare orde en veiligheid.

2. Verkeer en vervoer

3. Economie en Werkgelegenheid

4. Onderwijs, Kunst en Cultuur

Onderwijs, Kunst en Cultuur

5. Sport en Vrijetijdsbesteding 

6.Wonen, zorg en welzijn

7. Volksgezondheid en milieu

8. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

9. Landschap, natuur en recreatie

10. Financiën.