Steun ons en help Nederland vooruit

Henk van Atteveldt

Lid Steunfractie

Henk van Atteveldt:
Ik ben 67 jaar, lid van de steunfractie. Ik ben op Texel komen wonen en werken in 1978. De eerste 10 jaar als leraar wis- en natuurkunde en de laatste 25 jaar als conrector aan de OSG de Hoge Berg. Ik kwam hier met het idee dat het voor een paar jaar zou zijn (zolang de kinderen klein zijn), maar als je op Texel eenmaal gewend bent wil je nooit meer weg. Onderwijs gaat me zeer aan het hart en wat dat betreft past D66 dus prima. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek (piano en cello). Ik heb daarvoor les bij Artex, een Kunstenschool waar Texel zéér trots op mag zijn. In het nabije verleden heb ik lang in het bestuur gezeten als voorzitter. Vandaar dat ik persoonlijk ook een beetje trots op Artex ben.

Hieruit volgt meteen waar ik mij als lid van D66 sterk voor wil maken en waarvoor ik mij met volle kracht in wil zetten: Cultuur en onderwijs. Dat we daarvan zoveel mogelijk op Texel kunnen behouden zodat ons eiland leefbaar blijft en een aantrekkelijke woon- en vestigingsplaats.