Steun ons en help Nederland vooruit

Ina Boon

Voorzitter en lid steunfractie

Mijn naam is Ina Boon.  Ik ben 65 jaar en geboren en getogen op ons ‘Gouwe Boltje’.  Regelmatig ben ik , samen met mijn echtvriend, te vinden in de Texelse natuur. Fietsend over het ‘boerenpad’,  wandelend op de hors, in de slufter en rond de vuurtoren. In september is de Muy favoriet!  Vanwege de bramen en het gelegitimeerd mogen  struinen buiten de gebaande paden. Het Tessel gevoel bij uitstek.  In de vrije natuur van het pad afwijken.

Vrije vogels, die Tesselaars!

Mijn werkzame leven, waarin de nadruk lag op het verenigingsleven heb ik al een tijdje achter me gelaten, maar het Texelse verenigingsleven staat hoog bij mij in het vaandel.  Zoveel actieve mensen die zich onvoorwaardelijk inzetten voor ontzettend veel clubs, groepen, zowel cultureel als sportief, noem maar op.Vele activiteiten van oorspronkelijk kleine clubs  zijn uitgegroeid tot evenementen die niet meer van het eiland weg te denken zijn en die ook in toeristisch opzicht inmiddels behoorlijk van waarde zijn. Opgeborreld uit vrije geesten die buiten de gebaande paden weten te denken.

Voor mij is het belangrijk dat er op Texel het klimaat van frisse ondernemingsgeest  en  geestdriftig verenigingsleven blijft bestaan. Een creatieve gedachtegang die oog heeft voor het belang van een goed leven op Texel voor ons allen. In mijn ‘arbeidsverenigingsleven’ ligt mijn basis. ‘Streven naar individuele ontplooiing in gelijkwaardigheid voor een ieder.  Dan is het mogelijk om in harmonieuze gezamenlijkheid een goed resultaat bereiken ’.

Die basis is ook te vinden in de sociaal liberale richtingwijzer van D66, daarom voor mij D66 Texel!