Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Raad stemt in met D66 voorstel voor telling via beddenregistratie

PERSBERICHT: RAAD STEMT IN MET D66 VOORSTEL TELLING VIA BEDDENREGISTRATIE
23/9/2021
De gemeenteraad heeft met ruime meerderheid ingestemd met het voorstel om logiesverstrekkers alle
toeristische bedden verplicht te laten registreren op een openbaar inzichtelijke website. Hierdoor is voortaan
meteen duidelijk hoeveel toeristische bedden er op Texel zijn zonder fysieke tellingen.
Breed aangenomen voorstel
“Het is een win-win situatie”, zegt Astrid van de Wetering namens D66. “Het ambtelijk apparaat hoeft niet fysiek te
tellen achter de voordeuren en de Texelaars kunnen eindelijk zelf zien hoeveel toeristische bedden er zijn en waar”.
Het idee van D66 werd mede ingediend door GroenLinks, het CDA en TexelsBelang. Later werd het ook ondersteund
door Texel2010 en de helft van de PvdA. Het werd met 10 tegen 3 stemmen aangenomen. Alleen VVD stemde
tegen. “De huidige slaapplaatsregistratie is voldoende”, aldus Nick Ran van de VVD.
Wethouder Huisman, eerder nog grote voorstander van het idee, had nu ineens bedenkingen. “Ik ben minder
enthousiast. We zijn beperkt in onze ambtelijke capaciteit.” Dit argument werd door alle partijen weerlegd. Dit is iets
wat Texel al heel lang wil. De consensus van de gemeenteraad was hierbij, dat als de raad aangeeft dat iets
belangrijk is, dat het college van B&W daar juist capaciteit voor beschikbaar stelt en onderzoekt hoe binnen de wet
het idee uitgevoerd kan worden. De wethouder zag meer in een nachtregistratie, omdat daarmee al duidelijk zou zijn
hoeveel bedden er op Texel zijn. De gemeenteraad schudde daarop meteen nee. “Als een accommodatie zes
toeristische bedden heeft, waarvan er dat jaar slechts twee beslapen zijn, dan is nergens te zien hoeveel bedden de
accommodatie heeft”, zei Van de Wetering. Tot slot gaf de wethouder aan dat dit voorstel zou gaan om vrijwillige
registratie en zij ziet meer in verplichte registratie. In de tekst van het voorstel staat echter dat het wel degelijk gaat
om een verplichte registratie. 1
Lang lopende discussie
Met het aangenomen voorstel komt een einde aan een jarenlange discussie om het daadwerkelijke aantal toeristische
bedden te tellen. Op Texel is er een vastgestelde maximum van 45.000 toeristische bedden. In juni 2021 kwam bij
TipTexel naar voren dat 84 procent van de respondenten aangeeft te geloven dat er inmiddels meer dan 45.000
toeristische bedden zijn op het eiland. Daarvan gaf 64 procent aan dat het er zelfs al veel meer bedden zouden zijn.
Inspiratie
Het voorstel om bedden te registreren was losjes geïnspireerd op het Kooistruner idee van Jonge Bestuurders Texel
van juni 2019. Dat idee was weer geïnspireerd op de gemeentelijke basisadministratie (GBA) die nieuwe inwoners
verplicht zich te registreren in een gemeente, waardoor fysieke volkstellingen overbodig zijn geworden in Nederland.
De wethouder gaf destijds aan het idee niet helemaal te snappen.

1 Letterlijke tekst:
Roept het college op
Z.s.m. met o.a. stakeholders uit te zoeken op welke wijze een voor iedereen raadpleegbare website ontwikkeld kan worden waarbij van elke
Texelse logiesverstrekker (door henzelf aan te leveren, verplicht), per adres, het daadwerkelijke aantal recreatieve bedden inzichtelijk en
raadpleegbaar is.
De gemeenteraad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 een uitgewerkt (organisatorisch, juridisch en financieel) voorstel aan te bieden dat
invulling geeft aan het doel om een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden te realiseren.