Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 mei 2018

Pepijn Lijklema stopt bij D66

Pepijn Lijklema laat vandaag weten per direct te stoppen met zijn politieke activiteiten. Lijklema was sinds begin 2015 actief steunfractielid bij D66 Texel. In 2016 werd hij bestuurslid van D66 en een jaar later werd hij binnen de partij gekozen als de nummer twee voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij had op 21 maart 44 stemmen tekort voor een tweede zetel in de raad.

Politiek nest
“Wat velen op Texel niet weten is dat mijn vader lang politiek actief was, onder andere als burgemeester en
gedeputeerde in Friesland, namens de VVD. Ik heb lang geroepen dat ik juist daarom nooit politiek actief wilde
worden”, lacht Lijklema. Toch werd Lijklema politiek actief, toen Astrid van de Wetering hem in 2015 voor D66 vroeg.
“Ik wilde niet langer de typische zijlijnschreeuwer zijn, die alles beter wist, maar er zelf niks aan deed. Als groene
progressieve liberaal voelde ik mij het meeste thuis bij D66.”

Verjonging op Texel
“Het belangrijkste thema waarom ik actief wilde worden was de verjonging. Ik was enorm geschokt toen ik in 2015 de cijfers van het CBS zag waarbij de leeftijdscategorie 20 tot en met 40 jaar in vijftien jaar gehalveerd was op Texel. Een eiland zonder leeftijdsgenoten is geen eiland waar ik wil wonen. Ik kreeg toen van verschillende politici te horen dat daar niks aan te doen was, maar daar geloof ik niks van. Ook op het gebied van duurzaamheid en onderwijs vond ik dat de realisatie en het ambitieniveau best wat hoger mochten op Texel. Binnen D66 kreeg ik alle ruimte om hier van gedachten over te wisselen en dat voelde altijd erg aangenaam”, aldus Lijklema. Lijklema was de afgelopen jaren als actief steunfractielid aanwezig bij vrijwel alle raadscommissies en raadsvergaderingen en volgde de bestuursklas in voorbereiding op een eventueel raadslidmaatschap.

Verkiezingen
Op 21 maart had D66 44 stemmen te kort voor een tweede zetel, waardoor Lijklema als nummer twee op de lijst net
niet in de gemeenteraad kwam. “We hebben afgelopen verkiezingen met D66 niet het resultaat geboekt waar we ons
zo hard voor hadden ingezet. Het was mooi geweest als we eindelijk weer in de coalitie hadden kunnen treden en dat
ik na drie jaar voorbereiding in de raad met frisse ideeën de jonge generatie had mogen vertegenwoordigen. Veel
kiezers van rond de 30 waren erg blij met mijn politieke ambities, maar helaas voor mij is dit een uitstervende
leeftijdscategorie op Texel”, lacht Lijklema.

Vertrek uit de politiek
Een dag na de bekendmaking van de nieuwe coalitie op Texel, besloot Lijklema te stoppen met de politiek. “Er zijn
drie redenen dat ik stop met de lokale politiek. Allereerst kost het me te veel tijd. Ik was de afgelopen drie jaar vaak
tien uur per week onbetaald bezig met politiek, terwijl ik daarnaast ook nog één dag in de week actief ben binnen
Jonge Bestuurders Texel en ZP-Texel en vier dagen in de week werk voor drie verschillende ondernemingen. Voor
jonge ondernemers is het gewoon moeilijk te combineren.”
Ook het gevaar voor dubbele petten heeft bij Lijklema meegespeeld in de afweging. “Recent kon ik als voorzitter van
Jonge Bestuurders Texel niet zelf inspreken bij de raadscommissie, omdat ik wist dat mensen mij te veel zouden
associëren met D66. Je moet altijd de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Op zo’n moment zit het echt in de weg om politiek actief te zijn in een kleine gemeenschap.”
Tenslotte vindt Lijklema dat hij te weinig van zijn ambities via de politiek heeft kunnen verwezenlijken. “Onze generatie wordt nog wel eens verweten veel te roepen, maar weinig maatschappelijk te doen. Ik heb op tal van onderwerpen enorm veel tijd geïnvesteerd. Als ik kijk naar de politieke resultaten, dan ben ik op dit gebied wel teleurgesteld.
Verjonging stond nu weliswaar ineens wel in bijna alle verkiezingsprogramma’s, maar ik betwijfel of mijn politieke
inbreng ergens een verschil heeft gemaakt. Politiek voelt voor mij soms toch te veel als een roepende in de woestijn”,
besluit Pepijn lachend.

Namens D66 wordt Pepijn ontzettend bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren. Hij zal zeker gemist worden!