Steun ons en help Nederland vooruit

Welkom op de website van

D66 Texel

Reeds gekochte kaartjes voor de Texelhopper lijn 28


Naar aanleiding van de mededeling dat eerder gekochte kaartjes voor lijn 28 niet meer geldig zouden zijn heeft D66 wethouder Hercules om uitleg gevraagd. Deze gaf aan dat hij dit uit zou zoeken en dat dit waarschijnlijk op een misverstand berust.

Beleid verblijfsrecreatie


D66 maakt zich ernstig zorgen of er wel voldoende waarborg is in het plan tegen het steeds verder verstenen en verrommelen van het Texels landschap. D66 is niet tegen nieuwe ontwikkeling maar er gebeuren steeds zaken waarvan dat nooit de bedoeling kan zijn geweest. Kortom D66 wil graag duidelijkheid en die is naar haar mening onvoldoende aanwezig in de voorliggende visie

Maatwerk voor ’t Skiltje


D66 heeft gesteund door de PVDA een amendement ingediend om ’t Skiltje  een subsidie te verstrekken in plaats van een lening. Later hebben zich daar ook de VVD en Eiland Belang zich bij aangesloten. Uiteindelijk werd dit amendement door de gele raad gesteund.